Call our Helpline 0-2580-0021 Ext.1110, 1105 for more details   
เนื่องจากระบบคอมพิวเตอร์ของศูนย์ข้อมูลเกิดขัดข้อง ทำให้ข่าวตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ยังไม่สามารถสืบค้นและเรียกดูได้ ทางฝ่ายไอทีกำลังดำเนินการแก้ไขอยู่ จึงต้องขออภัยลูกค้ามา ณ ที่นี้ หากมีข้อสงสัย รบกวนสอบถาม โทร. 02-5800021 ต่อ 1110 หทัยชนก

คำถามที่พบบ่อย

ทางบริษัทจำกัดจำนวนครั้ง ในการพิมพ์ / download รายละเอียดของข้อมูลหรือไม่
ตอบ ทางบริษัทไม่จำกัดจำนวนครั้ง ในการพิมพ์ หรือ download รายละเอียดข้อมูล
ความถี่ หรือช่วงเวลาในการปรับปรุงฐานข้อมูลของ Matichon e-Library
ตอบ ความถี่ หรือช่วงเวลาในการปรับปรุงฐานข้อมูลของ Matichon e-Library จะครบทุกๆข่าวในหมวดหมู่ต่างๆ ประมาณ 1 เดือน
หากบอกรับเป็นสมาชิกทางบริษัทสามารถจัดส่งสถิติจำนวนครั้งของการเรียกใช้ฐานข้อมูลหรือไม่
ตอบ ทางบริษัทไม่จัดส่งสถิติจำนวนครั้งของการเรียกใช้ฐานข้อมูล แต่ให้เข้าไปตรวจสอบเองที่เมนูแฟ้มข้อมูลลูกค้า
หากเป็นสมาชิกในนามสถาบัน สามารถ lock การเรียกใช้ด้วยหมายเลข IP ได้หรือไม่
ตอบ ได้ หากลูกค้าใช้ IP อินเตอร์ใช้งานจริง
เมื่อตกลงทำสัญญากับบริษัทแล้วจะมีบริการ back up ข้อมูลให้หรือไม่ ตลอด 1 ปีที่มีการใช้งาน
ตอบ ทางบริษัทไม่มีบริการ back up ข้อมูลให้ ลิขสิทธิ์ทั้งหมดเป็นของบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
Matichon e-Library มีกี่หมวดหมู่ที่ให้บริการ และมีหลักการจัดหมวดหมู่อย่างไร
ตอบ 10 หมวดหมู่ มากกว่า 150 หัวเรื่องย่อย การจัดเก็บเป็นไปตามหลักบรรณารักษศาสตร์
แหล่งที่มาของข้อมูลของ Matichon e-Library มาจากแหล่งใดบ้าง
ตอบ จากแหล่งที่มาของข่าวสารหนังสือพิมพ์ที่ผลิตในเมืองไทยมากกว่า 29 ฉบับ
ในการจัดหมวดหมู่ของ Matichon e-Library มีหลักการให้ Key Word อย่างไร
ตอบ เป็นไปตามหลักบรรณารักษ์ศาสตร์ และคำพาดหัวข่าวหนังสื่อพิมพ์
จะสืบค้นข้อมูลอย่างไร ให้ได้ผลการสืบค้นที่ตรงตามความต้องการมากที่สุด
ตอบ คำพาดหัวข่าวหนังสื่อพิมพ์ และคำค้น (Key Word)
สามารถใช้การเลือกดูตามหมวดหรือหัวเรื่องย่อย โดยไม่ต้องพิมพ์เลขหมวดหรือเลขหัวเรื่องย่อยได้หรือไม่
ตอบ ได้